Zemin Etüdü

Zemin Etüdü

İnşaat öncesi parselleri analiz etmek için zemin etüdü; Yeraltı katmanlarının durumu, derinliği, jeolojik yapının türü, elektrik direnci, temel zemini gibi parametrelerin ölçülmesi için yapılır. Ana amaç, bu değişkenleri kullanarak bir deprem durumunda bir binanın davranışını anlamaktır.


Sismik, elektriksel, manyetik, elektromanyetik, yerçekimi ve radyoaktif başlıklar altında gruplanabilir. Bölgenin kaya yapısı ve kayaların depreme duyarlılığı, maden arama çalışmaları ile ölçülmektedir. Bölgede fay hattı olup olmadığı da belirlenir. Hayati önem taşır. Arazi etüdü raporu sonuçları sayesinde deprem sırasında oluşabilecek yüklerin etkilerini tahmin etmek mümkündür. Binaların yapımından önce hangi malzeme ve kesitlerin kullanılması gerektiği ve hangi önemli toprak ve temel ihtiyaçlarının olduğu bu çalışmalarla anlaşılacaktır.